Πλατφόρμα

Πλατφόρμα

 • Ταυτότητα

Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και συνιστά προσφορά του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το GUnet και διανέμεται ελεύθερα. Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 • Iστορία

Η διανομή της πρώτης έκδοσης (1.0) της πλατφόρμας ξεκίνησε στις 13/2/2003. Η αρχική αυτή έκδοση είχε βασιστεί στην πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Claroline. Στη συνέχεια σχεδιάστηκαν κι αναπτύχθηκαν πολλές νέες εκδόσεις της πλατφόρμας με αποτέλεσμα σήμερα να αποτελεί μια αυτόνομη πλατφόρμα που ελάχιστα θυμίζει την αρχική της προέλευση.

Η πορεία της πλατφόρμας Open eClass

Χαρακτηριστικά & Λειτουργικότητες

Συμβατότητα με όλους τους φυλλομετρητές

Η πρόσβαση στην Open eClass γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser. Η πλατφόρμα Open eClass είναι πλήρως λειτουργική σε όλους τους φυλλομετρητές.

Προσαρμοστική διεπαφή χρήστη

Η πλατφόρμα Open eClass διαθέτει μοντέρνα και προσαρμοστική (responsive) διεπαφή χρήστη (user interface), που βασίζεται σε Bootstrap 3x, ώστε να προσαρμόζεται στις οθόνες διαφορετικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets και smartphones.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να έχουν απευθείας πρόσβαση στην Open eClass στο tablet ή το κινητό τους και μέσω των εφαρμογών για κινητές συσκευές με λειτουτργικό iOS και Android.

Συμβατότητα με πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης

H πλατφόρμα Open eClass είναι συμβατή με διεθνή πρότυπα (SCORM, IMSCP) με τα οποία εξασφαλίζεται η επαναχρησιμοποίηση, η προσβασιμότητα και η ανθεκτικότητα του εκπαιδευτικού υλικού στις τεχνολογικές μεταβολές, καθώς και η διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

 • Διακριτοί Τύποι Μαθημάτων: ανοικτά μαθήματα, μαθήματα που απαιτούν εγγραφή και κλειστά μαθήματα.
 • Αντίγραφα Ασφαλείας: Διασφάλιση ολόκληρου του περιεχομένου του μαθήματος σε περιπτώσεις ακούσιας διαγραφής ή καταστροφής του μαθήματος.

Διακριτοί ρόλοι χρηστών: εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος, διαχειριστής, επισκέπτης.

 • Έγγραφα: Οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση μαθησιακού περιεχομένου.
 • Πολυμέσα: Αποθήκευση και διάθεση οπτικοακουστικού υλικού.
 • Γλωσσάρι: Προσθήκη και διαχείριση βασικών όρων .
 • Ηλεκτρονικό Βιβλίο: Ανάρτηση, διαχείριση και παρουσίαση ηλεκτρονικών βιβλίων σε μορφή HTML.
 • Σύνδεσμοι: Προσθήκη και οργάνωση χρήσιμων πηγών από το Διαδίκτυο .
 • Γραμμή Μάθησης: Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού σε δομημένες ενότητες. Δυνατότητα εξαγωγής σε πακέτο SCORM.
 • Ανακοινώσεις: Ανάρτηση ανακοινώσεων μαθήματος.
 • Ημερολόγιο: Χρονολογική παρουσίαση γεγονότων-σταθμών του μαθήματος.
 • Μηνύματα: Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.
 • Ειδοποιήσεις: Ειδοποίηση για οτιδήποτε νεότερο αφορά το μάθημα.
 • Συζητήσεις: Ασύγχρονη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.
 • Τηλεσυνεργασία: Δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο.
 • Ομάδες: Ομαδοποίηση χρηστών ώστε να έχουν κοινή περιοχή συζητήσεων και περιοχή μεταφόρτωσης αρχείων.
 • Wiki: Συνεργατική συγγραφή κειμένων.
 • Ασκήσεις: Παραγωγή ασκήσεων κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού).
 • Εργασίες: Διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση εργασιών.
 • Ερωτηματολόγια: Δημιουργία δημοσκοπήσεων και ερευνών.
  Βαθμολόγιο: Καταγραφή βαθμολογίας εκπαιδευομένων.
 • Παρουσιολόγιο: Καταγραφή παρουσιών/απουσιών εκπαιδευομένων.
 • Στατιστικά: Στατιστικά στοιχεία χρηστών.

Δοκιμάστε τα χαρακτηριστικά του