Εγκαταστάσεις

Εμπιστεύονται την Open eClass

Εμπιστεύονται την Open eClass

Η πλατφόρμα Open eClass χρησιμοποιείται από το σύνολο σχεδόν των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας υποστηρίζοντας ένα μεγάλο πλήθος ηλεκτρονικών μαθημάτων με χιλιάδες χρήστες να συμμετέχουν σε αυτά. Παράλληλα χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υποστηρίζοντας την υπηρεσίας ηλεκτρονικής τάξης (η-Τάξη) σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος.

Στα πλαίσια της δημιουργίας ενός διαύλου επικοινωνίας, για την καλύτερη υποστήριξη, σχεδιασμό και ανάπτυξη της πλατφόρμας Open eClass, αναπτύχθηκε ένα ανοικτό δίκτυο εγκαταστάσεων της πλατφόρμας σε όλη τη χώρα. Στη συνέχεια παρατίθεται ένας κατάλογος με τις ενεργές εγκαταστάσεις της πλατφόρμας Open eClass που έχουν δηλωθεί από τους διαχειριστές τους στην ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του GUnet. Αν τυχόν κάποιο ίδρυμα / οργανισμός έχει εγκαταστήσει την πλατφόρμα, την χρησιμοποιεί επίσημα και θέλει να προστεθεί στο παρακάτω κατάλογο παρακαλείται να επικοινωνήσει μαζί μας.

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Εκπαιδευτικοί Φορείς και Οργανισμοί