Τεκμηρίωση

Οδηγοί και Εγχειρίδια

Οδηγοί και Εγχειρίδια

Πρόκειται για χρήσιμους οδηγούς, εγχειρίδια και βιντεοπαρουσιάσεις που αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση της πλατφόρμας Open eClass με πρακτικά παραδείγματα που διευκολύνουν τόσο τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους όσο και τους υπεύθυνους διαχειριστές.

Επισκεφθείτε το …